1 TTH ~ [price_token_trx] TRX 1 TTH ~ [price_token] USD

HƯỚNG DẪN TỈ SỐ, CHIẾN THẮNG SRX VÀ THU HÚT ĐỘI SHARK

bạn có thể thắng

[parseFloat(win_amount/10 * sum_dice).Crop(4)] [type_money]

[parseFloat(win_amount2/10 * sum_dice).Crop(4)] [type_money]

+ [ parseFloat(sum_dice * price_tth).Crop(3) ] TTH

[animatedNumber]

[status.amount] [type_money]

[value]

your balance

[active_balance] [type_money]
[status.amount] [type_money]

[balance.tth] TTH
chance: [procent]% (x[parseFloat(win_amount/10).Crop(3)])
1 99
chance: [procent2]% (x[parseFloat(win_amount2/10).Crop(3)])

You can win: [parseFloat(win_amount/10 * sum_dice).Crop(4)] [type_money] [parseFloat(win_amount2/10 * sum_dice).Crop(4)] + [ parseFloat(sum_dice * price_tth).Crop(2) ] TTH

số tiền đặt cược

Tự động
[auto ? 'on' : 'off']
[type_money]
Tự động
[auto ? 'on' : 'off']
Người chơi Chặn số Prediction Con số may mắn số tiền đặt cược số nhân giải thưởng
[short_user(h.user_game)] [h.block_number] [ h.luckynumber ] [parseFloat(h.bet/1000000).toFixed(2)] [h.token ? 'SRX' : 'TRX'] [parseFloat( h.sum /h.bet).Crop(2)]x [ h.win ? parseFloat(h.sum/1000000).Crop(2) : '-------'] [h.token ? 'SRX' : 'TRX' ]

thu nhập từ giới thiệu của bạn

liên kết giới thiệu của bạn

Sử dụng liên kết giới thiệu này, bạn có thể mời người dùng mới và nhận phần thưởng dưới dạng mã thông báo SHARK

phần thưởng là 5% TTH do bạn giới thiệu khai thác

phần thưởng có sẵn

[referralMoney] TTH

DỊCH VỤ NỀN TẢNG SHARK TRON

  • shark tron có sẵn
  • shark DeFi có sẵn
  • shark invest có sẵn
  • shark casino Sắp có
  • shark Exchange Sắp có
  • shark Bet Sắp có